Včelárske úľové váhy slúžia na zisťovanie hmotnostných prírastkov a znáškových pomerov v určitom čase na danom stanovišti. Pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním hmotnostných údajov sa dajú získať informácie o množstve zásob v priebehu celého roka a tým súčasne kvalifikovane odhadovať silu včelstva , jeho zdravotný stav, spotrebu včelstva pre výživu novej generácie včiel bez nutnosti otvárania včelstiev, ich vyrušovania a stresovania. Informácie tiež slúžia k následnému uskutočnenie nevyhnutných zootechnických zásahov vo včelstvách. Vykonané opatrenia v konečnom súčte vedú k zvýšeniu efektivity práce včelára a výnosov z jeho včelstiev.Predpokladá sa že údaje z jedného úľa na stanovišti, ktorý je postavený na váhe, možno zovšeobecniť pre ďalšie úle nachádzajúce sa na stanovišti. Pre biotopy do 10 úľov je postačujúci jeden úľ trvalo postavený na váhe. Pre biotopy nad 10 úľov je odporúčané použiť ďalšiu váhu pod iný úľ.

Hlavné praktické prínosy sledovania zmeny hmotnosti (váženia) včelích úľov :

 • stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania
 • efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob)
 • využitie znášky pre získanie jednodruhových medov
 • aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (prírastky/úbytky glycidových zásob včelstva)
 • aktuálne Informácie o stave a vývoji poveternostných podmienok na stanovišti
 • aktuálna kontrola a ochrana objektu resp. včelnice pred odcudzením, vandalizmom alebo poškodením zverou
 • aktuálny monitoring kočovného stanovišťa, objektívnejšie určovanie výhodnosti stanovišťa, objektívnejšie informácie pri rozhodovaní o zotrvaní alebo o potrebe presunitia včelstiev na výhodnejšie stanovišťe
 • signalizácia vyrojenia (vyrabovania) váženého včelstva
 • kontrola uloženýchglycidových zásob pri zazimovaní včelstiev
 • obmedzenie vyrušovania zimujúcich včelstiev
 • úspora dopravných nákladov
 • zvýšenie efektivity práce a využitia času včelára počas sezóny

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Budeme radi, ak nám napíšete
, aké sú Vaše skúsenosti s vážením včelstiev, dotáciami na váhy, ......

Napíšte nám