Včelárske váhy

.

Naša spoločnosť ALYA, s.r.o. Poprad je dlhoročný výrobca elektronických váh, vážiacich a dávkovacích zariadení.
S výrobou váh sme začali v roku 1990. Praktické skúsenosti v tejto oblasti elektroniky a možnosti nových technológií umožňujú prinášať nové riešenia aj v oblasti váženia.
Včelárstvo je jedna z hospodárskych činností, kde sledovanie hmotnosti (váženie) je v posledných rokoch veľmi aktuálne. Prírastky alebo úbytky hmotnosti v úli predstavujú pre včelára dôležitú informáciu a preto čoraz viac chovateľov včiel používa pri svojej práci váhy.
V spolupráci s Výskumným ústavom včelárskym a samotnými včelármi sme na základe praktických skúseností v oblasti váženia a požiadaviek včelárov  pripravili
ponuku včelárskych váh.
Na našich stránkach nájdete základné informácie o jednotlivých váhach. V prípade potreby Vám poskytneme podrobnejšie informácie, preto neváhajte a pýtajte sa!